เมื่อต้องการใช้เงินการกู้ยืมก็เป็นอีกวิธี หนึงที่ต้องทำเวลาไม่มีเงินใช้และ คนส่วนมากจะเลือกใช้บริการทางด้านการเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติและบางครั้งก็โดนข่มขู่เมื่อไม่จ่ายตรงเวลาดังเป็นข่าวที่เกิดตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้น ที่จริงการกู้ เงินด่วน อันที่จริงก็มีการกู้เงินด่วนจากธนาคารเหมือนกันอย่างเช่น สินเชื่อเงินสด พร้อมใช้ ซิตี้แอดวานซ์ ซึงเปิดบริการให้กับผู้ที่ต้องการเงินด่วน ทันใจ เพราะสินเชื่อตัวนี้ให้การอนุมัติภายใน 1 วันเมื่อส่งเอกสารครบตามที่ธนาคารกำหนดไว้ก็ ได้รับการอนุมัติทันที่และเอกสารที่จะต้องเตรียมก็ประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด การสมัครสินเชื่อ เงินด่วน ตัวนี้ต้องมีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปถึงจะสมัครสินเชื่อ เงินด่วน ตัวนี้ได้เท่านั้น ดั้งถ้าใครต้องการเงินด่วนและมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของธนาคารก็สามารถสมัครได้เลย อยากได้เงินด่วนต้องสมัครเลย

 

By CreditOnHand